Độc đáo đặc sản chả rươi của người Hà Nội

ContentsĐộc đáo đặc sản chả rươi của người Hà NộiĐặc sản chả rươiNem rươiRươi kho nồi đấtChả rươi là một trong những đặc sản của người Hà Nội với nguyên liệu chính chủ yếu là con rươi, Với hình dáng…